Šta je pokrenulo drvoprerađivače da formiraju klaster FINAL

Domaće drvoprerađivače opteretila su dva velika problema. Jedan je nepoštovanje prioriteta u isporuci sirovine, a drugi nelojalna konkurencija izvana. Uočene su i greške u redovnom obezbjeđivanju šumskih drvnih sortimenata, osnovne…

Čitajte dalje Šta je pokrenulo drvoprerađivače da formiraju klaster FINAL