You are currently viewing FINAL: Zabrana izvoza ugrožava opstanak proizvođača peleta i ogrevnog drveta

FINAL: Zabrana izvoza ugrožava opstanak proizvođača peleta i ogrevnog drveta

U domaćoj drvoprerađivačkoj industriji će vrlo brzo doći do gašenja pojedinih pogona i drastičnog smanjenja broja radnih mjesta ako Savjet ministara BiH odluči da produži sadašnju privremenu zabranu izvoza peleta, ogrevnog drveta i određenih šumskih drvnih sortimenata. Pozivajući se na sveobuhvatan i detaljan uvid u trenutno stanje u sektoru drvoprerade, na ovo upozorava klaster drvoprerađivača FINAL. Iz klastera apeluju na vlasti na zajedničkom nivou da još jednom razmotre opravdanost svoje ishitrene odluke, kao i posljedice po domaću privredu koje zabrana izvoza već proizvodi.

Odluka o zabrani izvoza peleta i ogrevnog drveta na 90 dana donesena je 15. juna ove godine i rok joj ističe 15. septembra. Zabranu izvoza Savjet ministara pravda sprečavanjem nestašice drvnih energenata u BiH i zaštitom domaćih potrošača, ali klaster FINAL odgovorno tvrdi da je ta odluka bila nepotrebna i da bi poslovanje proizvođača peleta i ogrevnog drveta bilo ozbiljno ugroženo ako bi zabrana izvoza bila produžena.

– Ocjena vlasti na nivou BiH ne odražava pravo stanje na domaćem tržištu i u sektoru drvoprerade. Sektor drvoprerade ima resurse i potencijal da podmiri potrebe domaćeg tržišta, ali samo ako ima mogućnost za plasman dijela proizvoda i na strana zapadna tržišta. Sigurni smo da drvoprerađivači mogu imati značajnu ulogu u BiH u ublažavanju negativnih posljedica globalne energetske krize koja već potresa svijet. Međutim, za to nam je potrebna institucionalna podrška, a ne represivne mjere koje ugrožavaju poslovanje. Apelujemo na Savjet ministara da još jednom preispita svoju odluku o zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, peleta i ogrevnog drveta. Vjerujemo da će uvidjeti da zabrane i ograničenja nisu rješenje. Naprotiv, potrebni su nam razumijevanje i podrška kako ne bismo bili prinuđeni na smanjenje broja radnih mjesta i obima poslovanja i onda neće biti zime ni za građane ni za nas. A i država će imati korist – poručuje klaster FINAL.

Klaster drvoprerađivača smatra da je odluka o zabrani izvoza bila nepotrebna i da bi produženje njenog važenja već u nekoliko narednih sedmica prouzrokovalo veliku štetu. Stav proizvođača peleta i ogrevnog drveta okupljenih u klaster FINAL je da bi vlasti trebalo bolje da poznaju stanje u sektoru drvoprerade. Ako odluka o zabrani izvoza ostane na snazi poslije 15. septembra, proizvodnja peleta i ogrevnog drveta će biti osuđena na gašenje. To bi rezultiralo manjim brojem radnih mjesta i umanjenim prihodima, što bi na pragu nove globalne recesije bio najgori scenario.

FINAL se zalaže za bolju komunikaciju sa nadležnima na svim nivoima vlasti. Na taj način izbjegle bi se odluke koje nikome neće donijeti korist. FINAL ističe da su neki proizvođači peleta i ogrevnog drveta proteklih godina uložili značajna sredstva u proširenje i modernizaciju proizvodnih pogona i zapošljavanje novih radnika, računajući da će povrat investicije ostvariti realizacijom izvoza, uz već uhodani sistem podmirivanja potreba domaćeg tržišta peletom i ogrevnim drvetom. Sada je sve to pod velikim znakom pitanja i zavisi isključivo od daljih odluka vlasti, koje na taj način odlučuju i o sudbini brojnih radnika i njihovih porodica. FINAL ističe da proizvodnja peleta u Republici Srpskoj i BiH ne može da opstane bez kontinuirane prodaje ovog energenta na zapadnim tržištima.