You are currently viewing Drvoprerađivači RS propuštaju prodajne šanse u EU zbog nedostatka trupaca

Drvoprerađivači RS propuštaju prodajne šanse u EU zbog nedostatka trupaca

Nedostatak osnovne sirovine u proizvodnji višegodišnji je problem za sektor drvoprerade u Republici Srpskoj. Hronični nedostatak trupaca ključni je faktor uticaja na ukupan obim proizvodnje i izvoza u inače dobro organizovanoj i vrlo perspektivnoj domaćoj drvoprerađivačkoj industriji. Nedovoljna, neravnomjerna, često nepravedna i slabo kontrolisana raspodjela šumskih sortimenata posljedično dovodi do prinudnog propuštanja velikih prodajnih šansi domaćih drvoprerađivača na tržištu Evropske unije. Kriza u snabdijevanju drvoprerađivača osnovnom sirovinom za rad ugrožava njihove teško stečene pozicije na evropskom tržištu, na kojem uživaju ugled i povjerenje uprkos brojnim problemima kod kuće.

Navedene probleme klaster drvoprerađivača FINAL smatra presudnim u kočenju domaće proizvodnje i izvoza polufinalnih i finalnih proizvoda na tržišta zapadnih zemalja. FINAL upozorava da ogroman potencijal domaće drvoprerade u velikoj mjeri guši nelojalna konkurencija, kao i štetan uticaj iz vana koji se prepoznaje u aktivnostima lobista usmjerenim na slabljenje institucionalne zaštite domaće proizvodnje i izvoza. Otkup drvnih sortimenata u režiji sumnjivih stranaca i neprovjerenih nakupaca i sve veći odliv ove sirovine u strane zemlje slabi domaću drvoprerađivačku industriju i negativno utiče na ukupan saldo robne razmjene sa inostranstvom.

Pored otežanog poslovanja sektora drvoprerade zbog navedenih štetnih pojava, na udaru su i radnici sa svojim porodicama, jer im stvorena ograničenja i neodstatak osnovne sirovine za rad ugrožavaju radna mjesta i redovna primanja. Štetu trpe i lokalne zajednice, kao i mnogi korisnici budžeta, odnosno kategorije stanovništva kojima od budžetskih naknada, prikupljenih i od izvoznih aktivnosti drvoprerađivačkog sektora, zavisi kvalitet života i zdravlja.

Priliku za otklanjanje navedenih problema FINAL vidi u strateškoj saradnji drvoprerađivača na zastupanju i odbrani sopstvenih poslovnih interesa. Neophodan je, takođe, i hitan zajednički angažman sa vlastima na svim nivoima na preduzimanju suštinskih aktivnosti kojima bi se zaštitila domaća proizvodnja od uočenih negativnih pojava. Drvoprerađivači očekuju od vlasti da se prvenstveno posvete oštrom suzbijanju nelojalne konkurencije iz vana i sprečavanju štetnog uticaja preprodavaca, koji u ovoj godini koriste priliku za brzu i veliku zaradu usljed poremećaja u lancu snabdijevanja i cjenovnog haosa izazvanog strahom Evrope od sve prisutnije energetske i inflacijske krize.

Da bi se prilike u drvoprerađivačkoj industriji stabilizovale, a izvoznicima u toj privrednoj grani pružila prilika da od svog uloženog truda i znanja osjete neku korist baš kao što bi je osjetila i država, hitno je potrebna održiva strategija u čijoj bi izradi i drvoprerađivači imali aktivnu ulogu. FINAL apeluje na vlasti da im prilikom priprema takve strategije i njenog konačnog usvajanja domaći drvoprerađivači budu ključni, strateški partner. Takva strategija je hitno potrebna, a biće uspješna samo ako bude određena na osnovu sveobuhvatnog uvida u trenutno stanje na terenu, uvida u kratkoročne i dugoročne lokalne i globalne tržišne prilike i ako u nju budu ugrađeni znanje i iskustvo nosilaca razvoja domaće drvne industrije, koje se trenutno mnogo više cijeni u EU nego u samoj BiH.