You are currently viewing Olakšati zapošljavanje drvoprerađivačima RS po ugledu na obućarsku industriju

Olakšati zapošljavanje drvoprerađivačima RS po ugledu na obućarsku industriju

Olakšati drvoprerađivačima Republike Srpske zapošljavanje novog, kvalifikovanog radnog kadra, po ugledu na obućarski sektor, značilo bi pružiti stratešku podršku daljem napretku domaće drvoprerađivačke industrije. S obzirom na resurse, tradiciju i savremena poslovna iskustva, drvoprerađivačka industrija RS je bitan stub stabilnosti domaće ekonomije i ima ogroman potencijal za dalji razvoj i modernizaciju. Uz adekvatnu podršku države, drvoprerađivačka industrija bi mogla biti pokretač i zamajac sveukupnog razvoja Republike Srpske. Međutim, jedan od osnovnih i ključnih problema na tom putu joj je nedostatak odgovarajućeg radnog i visokostručnog kadra.

Klaster domaćih drvoprerađivača FINAL smatra da bi vlasti morale da pokažu mnogo više interesa za suštinsku podršku drvoprerađivačima, pogotovo što već imaju pozitivna iskustva sa primjenom sistemskih mjera na pružanju podrške razvoju obućarske industrije Republike Srpske. Uvođenje obućarskog smjera u pojedinim srednjim školama u protekloj deceniji, uz određene poreske olakšice i subvencije privrednim subjektima pri zapošljavanju školovanog kadra, snažno je podstaklo otvaranje stabilnih novih radnih mjesta, proširenje obima poslovanja i povećanje izvoza u domaćoj obućarskoj industriji. Zapažena je bila i medijska kampanja kojom su praćene, afirmisane i dodatno podsticane sve te aktivnosti. FINAL je uvjeren da bi sličan recept mogao biti uspješno primijenjen i u drvoprerađivačkom sektoru.

Naime, sektor drvoprerade već ima brojne predispozicije da se dalje razvija i modernizuje. Republika Srpska ima visok udio visokokvalitetnih, relativno jeftinih i lako dostupnih lokalnih sirovina za sve faze prerade drveta. Stabilna izvozna orijentacija i stalni rast potražnje domaćih proizvoda od drveta na našem i stranim tržištima jasno ukazuju na pravac kojeg bi se trebalo držati. U cilju izgradnje snažnog i održivog klastera, FINAL je već stupio u misiju podsticanja istraživanja, razvoja novih tehnologija, primjene i komercijalizacije inovacija i podsticanja investicija. Ključna karika koja još nedostaje u lancu dugoročno održivog razvoja drvoprerađivačkog sektora je jaka baza adekvatno odškolovanog kadra koji bi odmah imao priliku za praktično usavršavanje i dalji napredak.

Uprkos svemu, podrška države za sada izostaje, iako bi vlastima trebalo biti u interesu da utiču na smanjenje nezaposlenosti, jačanje privrede i povećanje izvoza polufinalnih i finalnih proizvoda gdje god je to moguće. A u drvoprerađivačkoj industriji je sve to itekako moguće. FINAL zato poziva vlasti na zajedničko planiranje sistemskih mjera koje bi drvoprerađivačima omogućile olakšano zapošljavanje kvalifikovanog kadra. U takav kadar definitivno vrijedi ulagati, jer samo na taj način vizija domaćih drvoprerađivača, okupljenih u klaster FINAL, o održivom razvoju i uvođenju novih tehnologija u industriju drvoprerade može biti u potpunosti ostvarena, na dobrobit cjelokupne privrede i stanovništva Republike Srpske.