You are currently viewing Šta je pokrenulo drvoprerađivače da formiraju klaster FINAL

Šta je pokrenulo drvoprerađivače da formiraju klaster FINAL

Domaće drvoprerađivače opteretila su dva velika problema. Jedan je nepoštovanje prioriteta u isporuci sirovine, a drugi nelojalna konkurencija izvana. Uočene su i greške u redovnom obezbjeđivanju šumskih drvnih sortimenata, osnovne sirovine za rad drvoprerađivača. Suočavanje sa navedenim problemima podstaklo je drvoprerađivače na udruživanje. Odlučili su da kreiraju dugoročno održiv model poslovanja. Formiran je klaster drvoprerađivača FINAL.

FINAL je nastao na ideji zaštite prava i legalnih interesa domaćih drvoprerađivača. Zaživio je na ideji jačanja konkurentnosti sektora prerade drveta. Klaster drvoprerađivača stupio je u misiju podsticanja istraživanja, razvoja novih tehnologija, primjene i komercijalizacije inovacija i podsticanja investicija. Cilj je izgradnja snažnog i održivog klastera. Cilj je ujediniti i vjerodostojno predstaviti sektor prerade drveta. Vizija je jasna i logična. To je predstavljanje sektora prerade drveta na svim nivoima, uz učešće vodećih kompanija i članova istraživačkog, razvojnog i javnog sektora.

Klaster drvoprerađivača dobija snagu da govori glasom koji se mora čuti gdje god to treba. U tom glasu treba da su sabrana sva znanja i iskustva domaćih drvoprerađivača. Pozitivno je kada svaka kompanija iz branše putem klastera može da razvija i unapređuje sopstveno poslovanje. Još značajnije je da tako unapređuje i cjelokupni poslovni ambijent koji je okružuje. Lakše se rješavaju problemi u isporuci sirovine, snažnije se pruža otpor nelojalnoj konkurenciji, brže se uspostavlja red u obezbjeđivanju šumskih drvnih sortimenata… Dobija se mogućnost za organizovanje stručnih okupljanja, izdavačku djelatnost, afirmaciju raznih korisnih inicijativa, izradu i realizaciju projekata značajnih za sektor prerade drveta…

Klasteri mogu imati snažan uticaj na stvaranje državne razvojne platforme za primjenu inovacija i naprednih tehnologija. To je ključno za pozicioniranje kompanija na stranim tržištima. A domaći sektor prerade drveta ima veliki razvojni potencijal. Biti član klastera FINAL znači biti u mogućnosti aktivnog uticanja na poslovno okruženje i uslove u branši. Iz tog razloga FINAL poziva sve domaće drvoprerađivače, koji proizvode finalne i polufinalne proizvode za domaće i strano tržište, da se pridruže klasteru kao grupi povezanih preduzeća. Podrška klastera proizvođačima u sektoru prerade drveta obezbjeđuje pravovremene i sveobuhvatne informacije sa tržišta prodaje i nabave. Obezbjeđuje i zaštitu domaće proizvodnje i niz drugih benefita u aktivnostima članova klastera u oblasti šumarstva, prerade drveta, proizvodnje nameštaja i sličnih djelatnosti.

U cilju što kvalitetnijeg organizovanja i rada, kreiran je i web sajt klastera finalrs.biz. Tu se zainteresovani proizvođači iz oblasti prerade drveta mogu jednostavno učlaniti u klaster kako bi u saradnji sa ostalim pravnim subjektima iz branše zajednički radili na poboljšanju drvoprerađivačke industrije u Republici Srpskoj i BiH.

Dobrodošli u FINAL!