Šta je pokrenulo drvoprerađivače da formiraju klaster FINAL

Domaće drvoprerađivače opteretila su dva velika problema. Jedan je nepoštovanje prioriteta u isporuci sirovine, a drugi nelojalna konkurencija izvana. Uočene su i greške u redovnom obezbjeđivanju šumskih drvnih sortimenata, osnovne…

Čitajte dalje Šta je pokrenulo drvoprerađivače da formiraju klaster FINAL

Šumska gazdinstva ne poštuju Ugovore

Analiza zaključenih Ugovora o isporuci drvnih sortimenata pokazala da je prema pojedinimkupcima isporuka bila većeg intenziteta nego prema ostalim i da je dinamika isporuke bilamanjeg intenziteta u trećem kvartalu ove…

Čitajte dalje Šumska gazdinstva ne poštuju Ugovore