Stabilan drvoprerađivački sektor čini stabilnom cjelokupnu ekonomiju Srpske

Stabilan drvoprerađivački sektor čini stabilnom cjelokupnu ekonomiju Srpske

Zahvaljujući šumskim resursima, tradiciji, iskustvu, geografskom položaju, postojećoj infrastrukturi, relativno dobro obučenoj radnoj snazi i još nekim pratećim faktorima, drvoprerađivačka industrija ima ogroman značaj za Republiku Srpsku. Ova grana privrede je itekako bitan stub u cjelokupnoj domaćoj ekonomiji. Sektor drvoprerade već dugi niz godina ima značajan udio u ukupnom BDP-u. Domaća drvoprerađivačka industrija je izvozno orijenitsana. Neposredno ili posredno, drvoprerađivačka industrija na domaćem terenu podstiče i podržava ekološki održivo šumarstvo, zapošljavanje, građevinsku industriju, ugostiteljstvo, turizam i sveukupni ekonomski razvoj.

Međutim, da li je drvoprerađivačka industrija danas zaista jedan od najistaknutijih privrednih simbola Republike Srpske? Šta to, eventualno, nedostaje drvoprerađivačkom sektoru da bude stabilan i najuočljiviji brend domaće ekonomije? Može li industrija prerade drveta biti pokretač i zamajac sveukupnog razvoja Republike Srpske u današnjem vremenu brzog razvoja i primjene novih tehnologija u svim oblastima života i rada? Koliki je, zapravo, realan domet i značaj drvoprerađivačke industrije u ukupnoj domaćoj privredi?

Strateška važnost sektora drvoprerade

Odgovori na ova pitanja već se nalaze u strateškim dokumentima nosilaca domaće drvoprerađivačke industrije. Mnogi statistički podaci iz relevantnih izvora takođe su uključeni u formiranje objektivnih zaključaka o realnoj snazi i potencijalu drvoprerađivačkog sektora u ekonomiji Republike Srpske. Klaster drvoprerađivača FINAL forimran je, između ostalog, i zbog toga da posluži kao strukovna platforma sa koje će se promovisati istinski potencijal drvoprerađivačkog sektora kao bitnog stuba stabilnosti cjelokupne domaće ekonomije. Zasnivanje ekonomske stabilnosti na sektoru prerade drveta u Republici Srpskoj je od strateške važnosti. Na to upućuje niz činjenica.

Od svih prirodnih bogatstava, šumski resursi Srpske su među najznačajnijim. Šume i šumsko zemljište zauzimaju skoro 52% ukupne teritorije Republike Srpske. Poređenja radi, Evropska unija pod šumom ima oko 40% teritorije, a ipak je jedan od najistaknutijih učesnika u ekološki održivoj drvoprerađivačkoj industriji na svjetskom nivou. Domaći šumski potencijal ogleda se i u kvalitetu bjelogoričnog i crnogoričnog drveta kao relativno jeftine, lako dostupne sirovine za sve faze industrijske obrade i prerade.

Duga tradicija u šumarstvu i preradi drveta

Republika Srpska ima dugu tradiciju u šumarstvu i preradi drveta čemu je pogodovao povoljan geografski položaj njene teritorije. Iz tradicije u šumarstvu, razvile su se tradicija i praksa u preradi drveta i zanatstvu. Iz tradicije i prakse u zanatskoj preradi drveta nastala je relativno dobra obučenost radne snage u sadašnjem drvoprerađivačkom sektoru. Takav razvoj sektora drvoprerade doveo je do orijentacije domaćih drvoprerađivača na izvoz. Drvoprerađivači iz Srpske danas s ponosom mogu da istaknu svoje dugogodišnje prisustvo na tržištima Evrope i svijeta.

Uprkos raširenom vjerovanju da nam se šumski fond smanjuje, to je daleko od istine. Istina je da godišnji prirast i zalihe koje se stvaraju pošumljavanjem i uzgojem šume nadoknađuju njenu eksploataciju. Ipak, po nekim procjenama iz branše, iskorišćenost potencijala u šumarstvu i drvopreradi Srpske je tek oko 50%. Sve upućuje na to da je za dalji razvoj drvoprerađivačkog sektora vrijeme za ulaganje u revitalizaciju i modernizaciju tehnologije i čvršće povezivanje sa pratećim industrijama. Vrijeme je za stručna sistemska rješenja. Neophodno je izgraditi savremen, ekološki održiv i efikasan sistem u šumarstvu i drvopreradi. Mnogo je razloga zašto se isplati ulagati u razvoj i modernizaciju drvoprerađivačke industrije. Oni su prvenstveno ekonomske prirode.

Značajne komparativne prednosti

Republika Srpska ima visok udio visokokvalitetnih, relativno jeftinih i lako dostupnih lokalnih sirovina za sve faze prerade drveta. Stabilna izvozna orijentacija i stalni porast potražnje za proizvodima od drveta na domaćem i stranim tržištima stvaraju obavezu i pozivaju na odgovornost u uspostavljanju savremenog i efikasnog sistema u kreiranju ekološki održive domaće drvoprerađivačke industrije.

Postojeća infrastruktura, uključujući željezničku i putnu mrežu, kao i troškove transporta, može u potpunosti da zadovolji sve zahtjeve za uspješan razvoj domaćeg sektora drvoprerade. Bosna i Hercegovina raspolaže sa 4 međunarodna aerodroma, dvije riječne i jednom morskom lukom. Domaća distributivna mreža je dovoljno razvijena da roba može biti plasirana drumskim transportom u skoro sve dijelove Evrope u roku od 24 do 48 sati, po veoma prihvatljivim cijenama. Željeznički transport takođe je dobro organizovan i povoljan. Republika Srpska i BiH raspolažu dobro razvijenom telekomunikacionom infrastrukturom koja je blizu evropskim standardima…

Rezultati postignuti u domaćoj industrijskoj preradi drveta u velikoj mjeri su rezultat njenih komparativnih prednosti. Tu se, prije svega, misli na veliko učešće domaćih sirovina, jeftinu radnu snagu, relativno mala ulaganja u proizvodnju i podizanje odgovarajućih objekata itd. Veoma raznovrsna struktura i bogat asortiman proizvoda drvoprerađivačke industrije su takvi da je u domaćoj drvopreradi zastupljeno gotovo sve što se može proizvesti i u pogonima širom svijeta.

Za opšte dobro, podržimo dalji razvoj, jačanje i modernizaciju drvoprerađivačke industrije Republike Srpske!