You are currently viewing Stabilan drvoprerađivački sektor čini stabilnom cjelokupnu ekonomiju Srpske

Stabilan drvoprerađivački sektor čini stabilnom cjelokupnu ekonomiju Srpske

Zahvaljujući šumskim resursima, tradiciji, iskustvu, geografskom položaju, postojećoj infrastrukturi, relativno dobro obučenoj radnoj snazi i još nekim pratećim faktorima, drvoprerađivačka industrija ima ogroman značaj za Republiku Srpsku. Ova grana privrede je itekako bitan stub u cjelokupnoj domaćoj ekonomiji. Sektor drvoprerade već dugi niz godina ima značajan udio u ukupnom BDP-u. Domaća drvoprerađivačka industrija je izvozno orijenitsana. Neposredno ili posredno, drvoprerađivačka industrija na domaćem terenu podstiče i podržava ekološki održivo šumarstvo, zapošljavanje, građevinsku industriju, ugostiteljstvo, turizam i sveukupni ekonomski razvoj.

Međutim, da li je drvoprerađivačka industrija danas zaista jedan od najistaknutijih privrednih simbola Republike Srpske? Šta to, eventualno, nedostaje drvoprerađivačkom sektoru da bude stabilan i najuočljiviji brend domaće ekonomije? Može li industrija prerade drveta biti pokretač i zamajac sveukupnog razvoja Republike Srpske u današnjem vremenu brzog razvoja i primjene novih tehnologija u svim oblastima života i rada? Koliki je, zapravo, realan domet i značaj drvoprerađivačke industrije u ukupnoj domaćoj privredi?

Strateška važnost sektora drvoprerade

Odgovori na ova pitanja već se nalaze u strateškim dokumentima nosilaca domaće drvoprerađivačke industrije. Mnogi statistički podaci iz relevantnih izvora takođe su uključeni u formiranje objektivnih zaključaka o realnoj snazi i potencijalu drvoprerađivačkog sektora u ekonomiji Republike Srpske. Klaster drvoprerađivača FINAL forimran je, između ostalog, i zbog toga da posluži kao strukovna platforma sa koje će se promovisati istinski potencijal drvoprerađivačkog sektora kao bitnog stuba stabilnosti cjelokupne domaće ekonomije. Zasnivanje ekonomske stabilnosti na sektoru prerade drveta u Republici Srpskoj je od strateške važnosti. Na to upućuje niz činjenica.

Od svih prirodnih bogatstava, šumski resursi Srpske su među najznačajnijim. Šume i šumsko zemljište zauzimaju skoro 52% ukupne teritorije Republike Srpske. Poređenja radi, Evropska unija pod šumom ima oko 40% teritorije, a ipak je jedan od najistaknutijih učesnika u ekološki održivoj drvoprerađivačkoj industriji na svjetskom nivou. Domaći šumski potencijal ogleda se i u kvalitetu bjelogoričnog i crnogoričnog drveta kao relativno jeftine, lako dostupne sirovine za sve faze industrijske obrade i prerade.

Duga tradicija u šumarstvu i preradi drveta

Republika Srpska ima dugu tradiciju u šumarstvu i preradi drveta čemu je pogodovao povoljan geografski položaj njene teritorije. Iz tradicije u šumarstvu, razvile su se tradicija i praksa u preradi drveta i zanatstvu. Iz tradicije i prakse u zanatskoj preradi drveta nastala je relativno dobra obučenost radne snage u sadašnjem drvoprerađivačkom sektoru. Takav razvoj sektora drvoprerade doveo je do orijentacije domaćih drvoprerađivača na izvoz. Drvoprerađivači iz Srpske danas s ponosom mogu da istaknu svoje dugogodišnje prisustvo na tržištima Evrope i svijeta.

Uprkos raširenom vjerovanju da nam se šumski fond smanjuje, to je daleko od istine. Istina je da godišnji prirast i zalihe koje se stvaraju pošumljavanjem i uzgojem šume nadoknađuju njenu eksploataciju. Ipak, po nekim procjenama iz branše, iskorišćenost potencijala u šumarstvu i drvopreradi Srpske je tek oko 50%. Sve upućuje na to da je za dalji razvoj drvoprerađivačkog sektora vrijeme za ulaganje u revitalizaciju i modernizaciju tehnologije i čvršće povezivanje sa pratećim industrijama. Vrijeme je za stručna sistemska rješenja. Neophodno je izgraditi savremen, ekološki održiv i efikasan sistem u šumarstvu i drvopreradi. Mnogo je razloga zašto se isplati ulagati u razvoj i modernizaciju drvoprerađivačke industrije. Oni su prvenstveno ekonomske prirode.

Značajne komparativne prednosti

Republika Srpska ima visok udio visokokvalitetnih, relativno jeftinih i lako dostupnih lokalnih sirovina za sve faze prerade drveta. Stabilna izvozna orijentacija i stalni porast potražnje za proizvodima od drveta na domaćem i stranim tržištima stvaraju obavezu i pozivaju na odgovornost u uspostavljanju savremenog i efikasnog sistema u kreiranju ekološki održive domaće drvoprerađivačke industrije.

Postojeća infrastruktura, uključujući željezničku i putnu mrežu, kao i troškove transporta, može u potpunosti da zadovolji sve zahtjeve za uspješan razvoj domaćeg sektora drvoprerade. Bosna i Hercegovina raspolaže sa 4 međunarodna aerodroma, dvije riječne i jednom morskom lukom. Domaća distributivna mreža je dovoljno razvijena da roba može biti plasirana drumskim transportom u skoro sve dijelove Evrope u roku od 24 do 48 sati, po veoma prihvatljivim cijenama. Željeznički transport takođe je dobro organizovan i povoljan. Republika Srpska i BiH raspolažu dobro razvijenom telekomunikacionom infrastrukturom koja je blizu evropskim standardima…

Rezultati postignuti u domaćoj industrijskoj preradi drveta u velikoj mjeri su rezultat njenih komparativnih prednosti. Tu se, prije svega, misli na veliko učešće domaćih sirovina, jeftinu radnu snagu, relativno mala ulaganja u proizvodnju i podizanje odgovarajućih objekata itd. Veoma raznovrsna struktura i bogat asortiman proizvoda drvoprerađivačke industrije su takvi da je u domaćoj drvopreradi zastupljeno gotovo sve što se može proizvesti i u pogonima širom svijeta.

Za opšte dobro, podržimo dalji razvoj, jačanje i modernizaciju drvoprerađivačke industrije Republike Srpske!