You are currently viewing Zaštita domaće proizvodnje i poštivanje prioriteta u isporuci sirovine

Zaštita domaće proizvodnje i poštivanje prioriteta u isporuci sirovine

U BiH morati raditi na zaštiti domaće proizvodnje od nelojalne konkurencije izvana, te na tom planu treba odlučnije koristiti raspoložive zakonske mehanizme, uprkos postojanju snažnih uvozničkih i drugih lobija. U zakonima na nivou BiH koji regulišu način na koji se uvode određene barijere kada je riječ o uvozu roba ili sirovina u BiH i koji ne smijeme da ugrozi poslovanje domaće prerađivačke industrije. Ako se u budućnosti budu uvodila određena ograničenja uvoza neke strane robe, moramo biti sigurni da u određenom periodu na našem tržištu imamo dovoljno odgovarajuće domaće robe da podmirimo potrebe prerađivača koji je koriste kao sirovinu.

Mehanizmi zaštite domaće proizvodnje u proteklom periodu je plan na kojem treba pristupiti odlučnije.

– Naš stav je da se trebamo ponašati kako i zemlje u okruženju prema nama. Ranije su se često ubrzavali procesi uvoza roba u BiH. Naša država treba da uspostavi takvu proceduru kakva se primjenjuje prema nama kada izvozimo svoje robe. Naravno, s ciljem zaštite domaće proizvodnje potrebno je i da se navike domaćih kupaca mijenjaju u smislu da se prednost daje kupovini kvalitetnih ovdašnjih proizvoda.

Želimo da utičemo u donošenju novih pogodnosti u drvoprerađivačkoj industriji.Te smo saglasni da u drvoprerađivačkoj industriji trebamo dati prednost edukacijama i saradnji sa drugim sličnim branšama.

Nastavićemo tražiti da rukovodstvo Šuma posluje bolje, a samo udruženi i zajedničkim snagama možemo se potruditi da nam svima zajedno bude bolje.