You are currently viewing Informacije na tržištu prodaje i nabave

Informacije na tržištu prodaje i nabave

KOTOR VAROŠ, naše udruženje ima za cilj pokrenuti sve moguće mehanizme kako bismo stvorili što bolje uslove za rad drvoprerađivačkih preduzeća kako na području opštine Kotor Varoš tako i na drugim područjima.

Najveći problem preduzećima u oblasti drvorerade u ovom našem kraju predstavlja nedostatak sirovine, pa većina preduzeća ne može povećavati postojeći obim proizvodnje a iz tih razloga nema mogućnosti poboljštati prodaju na domaćem tržištu ali i na ino tržištima.

Veliki problem firmama iz ove oblasti predstavlja nedostatak stručnog kadra ali I nedostatak adekvatnih subvencija za drvoprerađivačka preduzeća.